Duurzaam ontwerpen

Wij nemen onze rol in de keten serieus en proberen de ‘footprint’ van onze klanten te verkleinen met Maatschappelijk Verantwoord Ontwerpen.
We hebben dit als enige design bureau in Europa geborgd met het ISO 14001 certificaat.

Wij zien Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als belangrijk onderdeel van duurzame groei. Dit betekent dat we onze verantwoordelijkheid nemen in de keten door MVO-adviezen te geven in woord en in creatieve voorstellen en met verantwoord gedrag. We hopen daarmee ook onze toeleveranciers en opdrachtgevers te inspireren tot duurzame groei. Omdat we ook doen wat we zeggen, hebben we ons MVO-beleid gecertificeerd met ISO 14001.

Voor BTM is het beleid in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gebaseerd op vier pijlers:
A. Verantwoordelijkheid nemen binnen de keten
B. Ondersteunen Maatschappelijke projecten
C. Voldoen aan wet- en regelgeving
D. Streven naar continue verbetering

A. Verantwoordelijkheid nemen binnen de keten

 • BTM zet zich in om maatschappelijk verantwoorde en duurzame producten en diensten aan te bieden aan klanten.

 • BTM helpt klanten om ook hun MVO doelstellingen te verwezenlijken. We integreren MVO adviezen en voorstellen in de vier fases van ons proces: Strategie, Creatie, Realisatie en Orkestratie.

 • BTM doet alles, binnen bedrijfseconomisch verantwoorde grenzen, om de belasting van het milieu waar mogelijk te voorkomen en anders te minimaliseren.

 • BTM verwacht van haar leveranciers dat zij het ISO 14001 milieumanagement systeem van BTM onderschrijven. Niet door dwang maar door open communicatie en samenwerking willen wij met onze leveranciers duurzame groei stimuleren.

B. Ondersteunen Maatschappelijke projecten

 • BTM toont haar betrokkenheid bij diverse maatschappelijke doelen en fondsen door ondersteuning in geld of door middel van gratis adviezen of creatieve voorstellen.

C. Voldoen aan wet- en regelgeving

 • BTM voldoet minimaal aan alle geldende wet- en regelgeving in het algemeen en op het gebied van de zorg voor milieu en duurzaamheid in het bijzonder.

 • BTM kent alle relevante regelgeving en adviseert waar mogelijk klanten hierin.

D. Streven naar continue verbetering

 • BTM streeft naar het continu verbeteren van haar prestaties op het gebied van duurzaamheid en milieuzorg.

 • Verbeterdoelen op het gebied van duurzaamheid en milieuzorg vormen een geïntegreerd onderdeel van de bedrijfsplannen die BTM jaarlijks opstelt.

Bij ons MVO-beleid hebben we drie uitgangspunten voor ogen:

People:

 • alleen de mens kan verandering aanbrengen in een duurzame
  toekomst

 • enthousiaste mensen (binnen en buiten BTM) bereiken meer

 

Planet:

 • we moeten onze planeet niet uitbuiten maar ‘voeden’ voor
  volgende generaties

 • gebruik van positieve energie levert nieuwe energie

 

Profit:

 • met eerlijk beleid mag eerlijk geld verdiend worden

 • ook maatschappelijke winst is winst.

We vertellen je graag persoonlijk hoe we ook jouw
merk en organisatie kunnen laten groeien.